«The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini»

Aquest és el missatge que ens apareix quan intentem importar un arxiu XML a WordPress. En general son «samples» (exemples de contingut) d’una plantilla, d’una migració o altre contingut el que volem importar, i quan aquests superen els 2 MB per defecte tenim un problema.

Per resoldre aquesta limitació, si disposem d’un hosting compartit al no tenir accés al servidor no podem modificar directament l’arxiu php.ini tal i com ens indica el missatge.

Però el que sí que podem fer és modificar-ne els valors des del fitxer .htaccess (sempre i quan l’arxiu php.ini així ens ho permeti, en cas que la sol·lució d’aquest article no us funcioni haureu de contactar amb el vostre proveïdor de servei i explicar-li el cas per a que us habiliti la opció de poder-ho modificar des del fitxer .htaccess).

Obrim l’arxiu .htaccess i hi col·loquem el següent:

# Configuració per a 30 MB (actualitzar pel que es necessiti)
php_value post_max_size 30M
php_value upload_max_filesize 30M

Guardem l’arxiu .htaccess el pugem i ja podem importar els arxius .XML per molt grans que siguin =)

Acerca del Autor

Met El Idrissi

Desarrollador web WordPress freelance y emprendedor tecnológico en aplicaciones web SaaS

Ver Artículos