Les API’s s’han convertit en una element clau, una de les API’s més utilitzades a molts llocs web que ens trobem per Internet és la de Google Maps, actualment estan per la versió 3 de l’API. Deixarem postejat aquí un petit exemple per obtenir el més bàsic, el mapa preperat per començar-hi a jugar amb markers, areas delimitades…etc I un enllaç a la documentació de Google Maps API V3 que com sempre ens ho deixem tot ben net i explicat per a que els desenvolupadors poguem treure’n tot el suc!

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial

<script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?PARAMS">
</script><script type="text/javascript">
function initialize()
{
var mapOptions = {
center: new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644),
zoom: 8,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
};

var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"),mapOptions);
}
</script>

Tenim per una banda el primer script el qual carrega la llibreria de Google Maps i en segon lloc un altre script on hi tenim 1 única funció que senzillament inicialitza el mapa col·locant-lo al amb element amb identificador (id) «map_canvas». Per tan el que hem de tenir al nostre document HTML és un contenidor com el següent:

[sourcecode language=»html»] <div id="map_canvas" style="width: 100%; height: 100%;"></div>
[/sourcecode] Amb això el que tenim és únicament el mapa i les llibreries de Google Maps.

Acerca del Autor

Met El Idrissi

Desarrollador web WordPress freelance y emprendedor tecnológico en aplicaciones web SaaS

Ver Artículos