En aquest article explicarem com exportar una base de dades en un document SQL d’un servidor extern a la nostra màquina utilitzant la terminal.

Per fer-ho només en cal tenir a l’avast un seguit de dades:

IP_SERVIDOR – IP o bé el nom del domini on hi ha la base de dades. (ex: 127.0.0.1 o localhost)
USUARI_BDD – El nom d’usuari de la base de dades. (ex: root)
CONTRASENYA – La contrasenya de la base de dades. (ex: 1234)
BASE DE DADES – El nom de la base de dades. (una_bdd).

Amb tot això ja podem començar a obrir la terimnal.

 1. Ens situem a la carpeta on volguem que es baixi l’arxiu  file.sql

  cd /var/www/dump-bdd/
  
 2. I a continuació enganxem la següent línia a la terminal:
  mysqldump -h IP_SERVIDOR -u USUARI_BDD -p bdd>file.sql
  

  Les parts en negreta són les variables a canviar, la resta, tal qual.

 3. Finalment tindrem al directori /var/www/dump-bdd/file.sql l’arxiu SQL amb totes les dades de la nostra BDD.

Qualsevol aportació serà benvinguda!

Acerca del Autor

Met El Idrissi

Desarrollador web WordPress freelance y emprendedor tecnológico en aplicaciones web SaaS

Ver Artículos