lamp

En aquest article explicarem com instal·lar tots els components necessaris  per poder desenvolupar aplicacions i/o pàgines web.

Es parla de LAMP per referir-se al conjunt de tots aquest components,

«El terme LAMP és un acrònim que s’origina a finals del 2000 a Alemanya per descriure la plataforma sobre la que funcionen les aplicacions web creades utilitzant la següent combinació d’eines:

 1. Primerament executarem la següent comanda:
  sudo apt-get install apache2
 2. Comprovem que Apache està instal·lat correctament accedint des del navegador al següent enllaç:http://localhost/Per defecte ha d’aparèixer el missatge: «It Works!»
 3. Novament obrim altre cop la Terminal per instal·lar PHP i la llibreria de conexió amb Apache:
  sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
 4. Reiniciem el servidor Apache per poder habilitar la nova instal·lació de PHP:
  sudo /etc/init.d/apache2 restart

  Per comprovar que PHP ha estat instal·lat al directori /var/www/ hi guardem un arxiu amb nom test-php.php on a dins hi haurà la línia: <?php phpinfo(); ?>.Des del navegador obrim: http://localhost/test-php.phpSi la cosa ha anat bé hauria d’aparèixer una pàgina amb informació referent a la versió instal·lada de PHP i els seus moduls actius.

 5. Ara que ja tenim Apache i PHP només ens falta la Base de Dades MySQL:
  sudo apt-get install mysql-server

  En el procès d’instalació ens demanarà introduïr nom d’usuari i contrasenya per a la base de dades usualment es sol escriure user: root, password: admin però tot i que per defecte les capes de seguretat en aquests components ja les preveun és important en segons quins contextos ho estiguem instal·lant posar una contrasenya més treballada.

 6. Instal·lant phpMyAdmin:Podem crear bases de dades, alterar i eliminar taules des de la mateixa terminal amb comandes, però existeixen eines com ho és phpMyAdmin que ens permet treballar amb les bases de dades d’una forma més visual i amigable, per instal·lar aquest component només cal obrir la terminal i enganxar-hi:
  sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin
 7. És important aquest últim pas perquè phpmyadmin s’instal·la per defecte al directori /usr/share i per tan no hi tindriem acces desde localhost/phpmyadmin. Amb la següent línia crearem un enllaç simbòlic a dins de www i llavors podrem tenir accès al phpmyadmin des de http://localhost/phpmyadmin:
  sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/

Qualsevol aportació serà benvinguda =)

Acerca del Autor

Met El Idrissi

Desarrollador web WordPress freelance y emprendedor tecnológico en aplicaciones web SaaS

Ver Artículos