Peticions AJAX amb jQuery – Bàsic

ajax

AJAX són les sigles de Asynchronous Javascript And Xml, (JavaScript asíncron i XML), un conjunt de tecnologies que permeten actualitzar continguts web sense haver de tornar a carregar la pàgina. Això obre la porta a pàgines web interactives.

Ajax és asíncron en tant que les dades addicionals són demanades i carregades en un segon pla… [més informació Viquipèdia]

Resumint AJAX ens permet poder fer peticions de qualsevol tipus sense haver de RE-carregar la pàgina. A simple vista sembla una estupidesa però no ho és gens! Més endevant posarem alguns exemples:

.

El que esta fent aquesta funció és enviar per XMLHttpRequest a l’arxiu “functions-ajax.php” a través de POST els següents valors:

action => “getUser”
token => “54sfd54gd219sd”

L’arxiu functions-ajax.php s’encarrega d’executar la funció getUser amb el paràmetre token alguna cosa tipu:

Si te ha gustado ¡comenta y dále al like!