Google Maps API V3

Les API’s s’han convertit en una element clau, una de les API’s més utilitzades a molts llocs web que ens trobem per Internet és la de Google Maps, actualment estan per la versió 3 de l’API. Deixarem postejat aquí un petit exemple per obtenir el més bàsic, el mapa preperat per començar-hi a jugar amb markers, areas delimitades…etc I un enllaç a la documentació de Google Maps API V3 que com sempre ens ho deixem tot ben net i explicat per a que els desenvolupadors poguem treure’n tot el suc!

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial
Continue reading Google Maps API V3

Peticions AJAX amb jQuery – Bàsic

ajax

AJAX són les sigles de Asynchronous Javascript And Xml, (JavaScript asíncron i XML), un conjunt de tecnologies que permeten actualitzar continguts web sense haver de tornar a carregar la pàgina. Això obre la porta a pàgines web interactives.

Ajax és asíncron en tant que les dades addicionals són demanades i carregades en un segon pla… [més informació Viquipèdia]

Resumint AJAX ens permet poder fer peticions de qualsevol tipus sense haver de RE-carregar la pàgina. A simple vista sembla una estupidesa però no ho és gens! Més endevant posarem alguns exemples:

.

El que esta fent aquesta funció és enviar per XMLHttpRequest a l’arxiu “functions-ajax.php” a través de POST els següents valors:

action => “getUser”
token => “54sfd54gd219sd”

L’arxiu functions-ajax.php s’encarrega d’executar la funció getUser amb el paràmetre token alguna cosa tipu:

Exportar una base de dades des de la terminal

En aquest article explicarem com exportar una base de dades en un document SQL d’un servidor extern a la nostra màquina utilitzant la terminal.

Per fer-ho només en cal tenir a l’avast un seguit de dades:

IP_SERVIDOR – IP o bé el nom del domini on hi ha la base de dades. (ex: 127.0.0.1 o localhost)
USUARI_BDD – El nom d’usuari de la base de dades. (ex: root)
CONTRASENYA – La contrasenya de la base de dades. (ex: 1234)
BASE DE DADES – El nom de la base de dades. (una_bdd).

Amb tot això ja podem començar a obrir la terimnal.

Continue reading Exportar una base de dades des de la terminal

Com instal·lar Apache, MySQL i PHP sota Linux

lamp

En aquest article explicarem com instal·lar tots els components necessaris  per poder desenvolupar aplicacions i/o pàgines web.

Es parla de LAMP per referir-se al conjunt de tots aquest components,

“El terme LAMP és un acrònim que s’origina a finals del 2000 a Alemanya per descriure la plataforma sobre la que funcionen les aplicacions web creades utilitzant la següent combinació d’eines:

Continue reading Com instal·lar Apache, MySQL i PHP sota Linux